S mustangy v jedné stopě – Skotsko 14.10.2023

Cesta proběhla v roce 2017 a trvala 21 dní. Celkem jsme ujeli 6000 km na strojích Jawa 50/23 Mustang.

Výzvou, která nás na cestě provázela, byl neustálý déšť, kdy z 21 dnů na cestě nám propršelo 18 dnů. 

Víc informací včetně mých dalších cest je možné dohledat na Facebookové stránce S Mustangy v jedné stopě.